popular post

Z celostno energetsko sanacijo omogočamo naročnikom manjšo izgubo energije in s tem boljše bivalno ugodje ter kvaliteto življenja. Slednje obsega:

 - izboljšanje energijske učinkovitosti ovoja stavbe – toplotno izolacijo zunanjih sten,

 - toplotno izolacijo podstrešja in strehe,

 - toplotno izolacijo stropov kleti in tal proti terenu,

 - zamenjavo stavbnega pohištva (okna, vrata) z ustreznim senčenjem,

 - izvedba solarnih elektrarn,

 - prenovo ogrevalnega sistema,

 - vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo,