popular post

Osnovna dejavnost podjetja je izvedbeni inženiring, kjer z znanjem visoko usposobljenih in motiviranih sodelavcev ter resursi naših stalnih partnerjev in dobaviteljev nudimo izvedbo objektov na ključ, ki obsega: 

 - gradnjo in opremljanje objektov,

 - strokovno vodenje gradnje, izvedbe opreme in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj,

 - izvedba, nakup ter montaža naprav in opreme,

 - izročitev zgrajenih objektov v obratovanje,

 - izobraževanje delavcev, ki bodo skrbeli za uporabo in vzdrževanje objekta,